Poniedziałek, 25 maja 2015, czyli do WAKACJI 2015 pozostało 32 dni  


O NASZEJ SZKOLE


Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego w Chorzowie jest szkołą położoną na osiedlu Żołnierzy Września. Znajduje się w centrum osiedla i jest szkołą środowiskową, leżącą w znacznej odległości od ruchliwej ulicy. Budynek jest trzykondygnacyjny.
Szkoła ma asfaltowe boisko do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki. Budynek posiada portiernię i szatnie uczniowskie. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w 23 salach lekcyjnych, w tym znajduje się kilka pracowni, m. in. językowa, biologiczna, chemiczna, fizyczna, komputerowa. Szkoła jako jedna z pierwszych dysponowała skomputeryzowaną biblioteką. Od tego roku działa czytelnia multimedialna dostępna dla uczniów przed i po lekcjach. Do dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna, sala aerobiku oraz dwie siłownie. W szkole znajduje się świetlica szkolna oraz stołówka. Zajęcia pedagoga szkolnego prowadzone są w gabinecie terapeutycznym. Dla rady pedagogicznej przeznaczony jest pokój nauczycielski. Od kilku lat działa sklepik prowadzony przez ajenta.


Do szkoły w roku szkolnym 2004/2005 uczęszcza 495 uczniów (19 oddziałów). W szkole zatrudnionych jest 53 pedagogów, większość z nich posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Reszta to nauczyciele, którzy mają ukończony licencjat i uzupełniają swoje wykształcenie na studiach magisterskich. Wszyscy nauczyciele jednak posiadają wymagane kwalifikacje do wykładanych przedmiotów. Na bieżąco prowadzone są przez dyrektora hospitacje zajęć, zwłaszcza nauczycieli stażystów, wg opracowanego wcześniej harmonogramu, co wpływa na podwyższenie jakości kształcenia.


Nauczyciele podejmują na bieżąco doskonalenie i podwyższają swoje kwalifikacje. Systematycznie odbywają się konferencje szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

Uczniowie naszego gimnazjum uczą się dwóch języków obcych. Językami kierunkowymi jest j. angielski lub j. niemiecki. Dodatkowo uczniowie wybierają jeden z trzech języków: angielski lub niemiecki.


Dla naszych uczniów organizowane są wyjazdy. Są to obozy letnie i zimowe, kilkudniowe wycieczki dla prymusów, a także "Zielone szkoły" dla uczniów gimnazjum. Na wyjazdy takie poszukujemy sponsorów, finansujemy je z puli Rady Rodziców, prowizji, tak, aby koszt własny uczestników (szczególnie wycieczek dla prymusów czy też ubogich uczniów) był jak najniższy. Wystąpiliśmy również z inicjatywą, by w czasie egzaminów uczniowie piszący mieli jak największy komfort, więc reszta uczniów szkoły uczestniczyła w rajdzie szkolnym.

Nasza szkoła jest organizatorem wielu już cyklicznych miejskich i rejonowych konkursów, w których bierze udział wielu uczniów chorzowskich gimnazjów, np. Międzygimnazjalny Konkurs Chemiczny, międzygimnazjalny konkurs "Twoje zdrowie w Twoich rękach", Archidiecezjalny konkurs plastyczny, konkurs piosenki polskiej "Szansa na Sukces" .

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, gdzie zdobywają wysokie lokaty.

Szkoła, pragnąc zwiększyć swoją atrakcyjność dla uczniów i ich rodziców przeprowadziła trzykrotnie wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły, które objęło osiem obszarów opracowanych na bazie wypracowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty oraz przez szkołę. Przedstawiały się one następująco:
1. Kształcenie - jego efekty, organizacja i przebieg,
2. Opieka i wychowanie,
3. Baza szkoły,
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
5. Kultura i klimat szkoły,
6. Funkcja opiekuńcza szkoły,
7. Wewnątrzszkolny System Oceniania i Szkolny System Wychowawczy,
8. Kompetencje nauczycieli.

Wnioski z mierzenia były bardzo pozytywne.
W roku 2001/2002 mierzenie dotyczyło tylko wybranych, najbardziej interesujących nas obszarów - 1 - KSZTAŁCENIE - JEGO EFEKTY, ORGANIZACJA I PRZEBIEG (w części rozwoju zainteresowań uczniów), 5 - KULTURA I KLIMAT SZKOŁY oraz 7 - WSO i SSW .
Reasumując wyniki stwierdzić należy, iż placówka charakteryzuje się wysoką jakością kształcenia, opieki i wychowania, a jakość ta jest na bieżąco, zgodnie z potrzebami i wynikami raportu podwyższana.

W roku szkolnym 2002/2003 mierzenie dotyczyło losu naszych absolwentów. Okazało się, że nasi uczniowie kontynuują naukę w dobrych szkołach. Dużym sukcesem jest to, iż prawie 40% absolwentów uczęszcza do LO, a prawie 27% do techników, a tylko 11,96% naszych byłych uczniów postanowiło uczyć się w zasadniczych szkołach zawodowych.
Na bazie wyników wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły opracowano plan pracy szkoły na najbliższe trzy lata. Dokument zawiera misję i wizję szkoły oraz plan rozwoju szkoły.


więcej


DROGI POLAKÓW DO WOLNOŚCI
wiadomość dodano: 2015-05-22

"Drogi Polaków do Wolności" to tytuł montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów naszego Gimnazjum z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Adresatami uroczystości byli uczniowie klas 5 i 6 Szkół Podstawowych nr 13 i 15. Na akademię zostali zaproszeni: Ksiądz Proboszcz Sanktuarium Św. Floriana Damian Gajdzik, pracownik Wojskowej Komendy Uzupełnień kpt Marek Gądek, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych mgr Gabriela Waleczek.


więcejWYCIECZKA SZKOLNA DO WARSZAWY 2015
wiadomość dodano: 2015-05-17

16 maja br. grupa 40. uczniów naszego gimnazjum pod opieką nauczycieli: p. Justyny Kusek, p. Beaty Stępniewskiej i p. Marka Długiego uczestniczyła w wycieczce szkolnej do Warszawy w ramach której uczniowie zwiedzili Stadion Narodowy oraz Centrum Nauki Kopernik.

Stadion Narodowy uczniowie zwiedzili w obecności przewodnika tzw. trasą piłkarską dzięki czemu mogli poczuć przedmeczową atmosferę w piłkarskiej szatni, zasiąść na ławce zawodników, wejść na płytę Stadionu Narodowego oraz odwiedzić salę pomeczowych konferencji i centrum prasowe.
Na zakończenie pobytu na stadionie uczniowie mieli okazję zobaczyć stadion i panoramę Warszawy z najwyższego w Polsce punktu widokowego po prawej stronie Wisły.

Głównym celem pobytu w Centrum Nauki Kopernik było rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką, kształtowanie myślenia prowadzącego do rozumienia wiedzy fizycznej oraz wykorzystania jej w różnych sytuacjach życiowych.


więcejMIEJSKIE OBCHODY 70. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
wiadomość dodano: 2015-05-08

8 maja br. o godz. 12.00 uczniowie Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego wzięli udział w miejskich obchodach upamiętniających 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Uroczystości odbyły się pod pomnikiem Żołnierzy Polskich przy ulicy Śląskiej.
Szkołę reprezentował poczet sztandarowy, grupa rekonstrukcyjna 1. Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej oraz uczniowie gimnazjum.


więcejMŁODZI GŁOSUJĄ - PRAWYBORY PREZYDENCKIE 2015
wiadomość dodano: 2015-05-07

W poniedziałek 4 maja po raz kolejny uczniowie naszego Gimnazjum w ramach programu "Młodzi głosują" wzięli udział w prawyborach prezydenckich.
Program "Młodzi głosują" realizowany jest od 20 lat, wzięły w nim dotąd udział 3 miliony uczniów z całej Polski.

Oto jak głosowali nasi uczniowie:
Frekwencja - 75 %
Głosowało 186 uczniów
Oddano 9 głosów nieważnych

Następne prawybory - parlamentarne- już jesienią 2015r.


więcejRAJD - ŚLADAMI WOJSKA POLSKIEGO W CHORZOWIE
wiadomość dodano: 2015-05-03

Od trzech lat w dniu 2 maja Wojskowa Komenda Uzupełnień organizuje Rajd Śladami Wojska Polskiego w Chorzowie, który ma na celu przybliżenie Chorzowianom miejsc związanych ze stacjonującymi w naszym mieście jednostkami Wojska Polskiego w latach 1922-1939. Podczas tegorocznego Rajdu nasi uczniowie zwiedzili Schron Dowodzenia OW „Śląsk” na Górze Redena.

Schron wybudowany  został w 1938 roku dla sztabu Grupy Operacyjnej "Śląsk". Miał stanowić serce całego obszaru warownego lecz nie został nigdy wykorzystany w warunkach bojowych. Po II wojnie światowej przebudowany na schron OPL i zasypany ziemią. W ostatnim czasie został częściowo przywrócony do poprzedniego stanu. Rajd zakończył się uroczystym  podniesieniem flagi państwowej na maszt pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty w byłych koszarach pułku.


więcejDROGI POLAKÓW DO WOLNOŚCI
galerię dodano: 2015-05-22
wyświetleń: 68
WYCIECZKA SZKOLNA DO WARSZAWY 2015
galerię dodano: 2015-05-17
wyświetleń: 163
MIEJSKIE OBCHODY 70. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
galerię dodano: 2015-05-08
wyświetleń: 128
MŁODZI GŁOSUJĄ - PRAWYBORY PREZYDENCKIE 2015
galerię dodano: 2015-05-07
wyświetleń: 91
RAJD - ŚLADAMI WOJSKA POLSKIEGO W CHORZOWIE
galerię dodano: 2015-05-03
wyświetleń: 114
MIEJSKIE OBCHODY DNIA FLAGI PAŃSTWOWEJ
galerię dodano: 2015-05-02
wyświetleń: 147
DZIEŃ OTWARTY 2015 cz.2
galerię dodano: 2015-03-21
wyświetleń: 359
DZIEŃ OTWARTY 2015 cz.1
galerię dodano: 2015-03-19
wyświetleń: 445
WOLONTARIAT W GIMNAZJUM NR 4 – POMOCNA CZWÓRKA
galerię dodano: 2015-03-13
wyświetleń: 147
WIZYTA WOLONTARIUSZY G4 W DPS NADZIEJA
galerię dodano: 2015-01-27
wyświetleń: 235ZEBRANIE Z RODZICAMI
wiadomość dodano: 2015-01-04

22 stycznia 2015r. Zebranie z rodzicami - przekazanie informacji o przewidywanych stopniach na koniec I semestru roku szkolnego 2014/2015


więcejE-DZIENNIK LIBRUS
wiadomość dodano: 2013-09-09

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole funkcjonuje e-Dziennika Librus. Uczniowie i rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w nauce oraz kontaktować się z nauczycielami.

Aby zalogować się do e-Dziennika można skorzystać z linku zamieszczonego na stronie internetowej naszej szkoły


lub wpisując w przeglądarce internetowej adres www.dziennik.librus.pl

Skrócona inastrukcja obsługi e-Dziennika dostępny jest w wersji pdf


więcejKALENDARIUM 2014/2015

Udział grupy rekonstrukcyjnej  w uroczystościach rocznicowych na terenie miasta i województwa

Kalendarium 2014/2015


 • 5.09.2014 – uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej 75 Pułku Piechoty w Chorzowie

  Relacja z uroczystości - COMTV.pl
 • 1.09.2014  - miejskie uroczystości upamiętniające 75. rocznicę Agresji Hitlerowskiej na Polskę

  Relacja z obchodów - COMTV.pl
 • 12.08.2014 – uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego , które odbyły się na terenie byłej jednostki wojskowej w Chorzowie pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty

  Relacja z uroczystości - COMTV.pl


więcejKALENDARIUM 2006/2014

Udział grupy rekonstrukcyjnej  w uroczystościach rocznicowych na terenie miasta i województwa

Kalendarium 2006/2014


 • obchody  Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Lompy w Chorzowie
 •  miejskie uroczystości upamiętniające 74. rocznicę Agresji Hitlerowskiej na Polskę
 •  obchody Święta Wojska Polskiego
 • miejsce uroczyste obchody 20. rocznicy nadania miastu Chorzów patrona św. Floriana
 • warta honorowa przed figurą św. Floriana podczas uroczystości ku czci św. Floriana
 • obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • miejskie uroczystości upamiętniające 74. rocznicę Agresji Hitlerowskiej na Polskę
 • 90 rocznica powrotu Chorzowa do Polski
 • 85 rocznica powrotu Chorzowa do Polski
 • obchody  rocznic utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego


więcejHISTORIA POWSTANIA GRUPY REKONSTRUKCYJNEJ W NASZEJ SZKOLE

Grupę rekonstrukcyjną w naszym gimnazjum stanowią uczniowie w umundurowaniu żołnierzy 1. Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej z początków XIX w., a także uczennice w sukniach wzorowanych na modzie z czasów Księstwa Warszawskiego. Grupę powstała w 2006  roku z inicjatywy nauczyciela historii dra Adama Liska. Obecnie opiekunami grupy są panie Bożena Kuligowska i Agnieszka Jacenik. Uczniowie  uświetniają swoją obecnością okolicznościowe uroczystości szkolne oraz miejskie.

Części składowe munduru żołnierza 1. Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej
wysoka czapka rogatywka ozdobiona , czarny mundur ozdobiony żółtymi pagonami i 2 białymi szarfami wiązanymi na krzyż, białe spodnie
Uzbrojenie

karabin z bagnetem oraz pika.


więcejGRUPA REKONSTRUKCYJNA W GIMNAZJUM NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO

Etymologia słowa mundur
Termin mundur wywodzi się z języka łacińskiego – modeare  - miarkować i stosować. W Polsce XVII wieku pojawiały się wyrażenia moderunek , moderować się dotyczące gotowości bojowej. Wiek później zaczęto używać słowa mundur wymiennie z określeniem uniform.

Znaczenie
W ogólnej definicji mundur oznacza regulaminowy ubiór wojskowy, znaczenia szczegółowe to ; specyficzny ubiór służący wojnie, mający cechy praktyczne służące do boju oraz elementy wyróżniające oparte na systemie barw i oznaczeń.

Ideowe wartości munduru
Symbolika munduru łączy się z pojęciem honoru oraz zniewagi, z czego wynikają daleko idące konsekwencje. Mundur uświetnia uroczystości, jest także odświętnym strojem cesarzy, królów.

Kadet
Kadet to uczeń szkoły kształcącej młodzież na oficerów, obecnie w wojsku polskim uczeń szkoły podchorążych.

źródło: Polski mundur wojskowy, Z. Żygulski jun, H. Wielecki, Kraków 1988, s. 7-55, 413-415.więcej© 2006 Gimnazjum Nr 4, 41-500 Chorzów, ul.Ślaska 3, tel./fax (032) 2 418 576
Wszystkie prawa odnośnie materiałów zamieszczonych na stronie są zastrzeżone. Wykorzystanie całości lub fragmentów zabronione.
Stronę odwiedzono 208685 razy

Strona umieszczona na serwerze NAZWA.PL
Projekt i wykonanie egeodeta 2006